Κάντε "LIKE" στην σελίδα μας στο Facebook.

Powered By Εργασία.gr

 • Ερωτήσεις από τους αξιολογητές

  Κατά τη διάρκεια της προσωπικής συνέντευξης, κάθε αξιολογητής κάνει ορισμένες βασικές ερωτήσεις στον υποψήφιο που παίζουν σημαντικό ρόλο σε κάθε αξιολόγηση & τον βοηθούν να σχηματίσει μία άποψη για την προσωπικότητα και την επαγγελματική του κατάρτιση.

  Παρακάτω παραθέτουμε μερικές από αυτές καθώς επίσης και κάποιες ενδεικτικές απαντήσεις που μπορεί να βοηθήσουν τον υποψήφιο. Τονίζουμε ότι οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές δεν είναι συγκεκριμένες, αλλά στοχεύουν στο να δώσουν μια ιδέα στον υποψήφιο σχετικά με το πως μπορεί να αντιμετωπίσει τις ερωτήσεις που του τίθενται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης :

  Πείτε μου λίγα λόγια για τον εαυτό σας :
  Οι αξιολογητές που έχουν διαβάσει το βιογραφικό σημείωμα, ήδη γνωρίζουν την απάντηση. Όμως με την ερώτηση αυτή δίνεται η ευκαιρία στον υποψήφιο να εκθειάσει τα ιδιαίτερα προσόντα και τις ικανότητες που θα τον βοηθήσουν να ανταποκριθεί πλήρως στα καθήκοντα του σε περίπτωση που του εμπιστευθεί τη θέση η εταιρεία.

  Γιατί θέλετε να εργαστείτε στην συγκεκριμένη θέση & εταιρεία;
  Με την ερώτηση αυτή οι αξιολογητές προσπαθούν να καταλάβουν αν ενδιαφέρεται πραγματικά ο υποψήφιος για τη θέση, γιατί όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά, έχει φροντίσει να ενημερωθεί σχετικά με την εταιρεία, τη θέση και τις προοπτικές της. Η απάντηση είναι εύκολη όταν ο υποψήφιος αφιερώνει χρόνο τις ημέρες πριν από κάθε συνέντευξη, για να ενημερωθεί σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας. Τότε μπορεί να επικεντρωθεί στις δραστηριότητες αυτές, στις προοπτικές της θέσης και στις προσωπικές του φιλοδοξίες και να δημιουργήσει μια θετική εντύπωση στον αξιολογητή.

  Παράδειγμα: Ενδιαφέρομαι να εργαστώ στην εταιρεία, επειδή έχει καλή θέση στην αγορά, έχει καλή φήμη και αναγνωρίζεται για την γκάμα των προϊόντων (ή των υπηρεσιών) που προσφέρει.

  Γιατί φύγατε (ή θέλετε να φύγετε) από την προηγούμενη εργασία σας;
  Συνιστάται μια απάντηση του τύπου ¨Δεν είχαμε τους ίδιους στόχους σχετικά με συγκεκριμένα ζητήματα που προέκυψαν όπως το ... και το ... (καλό είναι να αναφερθούν οι λόγοι αλλά ήπια και χωρίς να παρασυρθεί ο υποψήφιος σε κατηγορίες)¨ Όταν ο υποψήφιος απαντάει σε αυτή την ερώτηση κακολογώντας τον προηγούμενο εργοδότη του, προκαλεί αρνητική εντύπωση στον αξιολογητή που σκέφτεται ότι, ο υποψήφιος με την ίδια ευκολία θα μπορούσε να κακολογήσει και την δική του εταιρεία αργότερα. Επίσης, σε περίπτωση που έχει απολυθεί από τον προηγούμενο εργοδότη, πρέπει να περιορίσει στο ελάχιστο την αναφορά στη λέξη ¨απόλυση¨.

  Γιατί μείνατε τόσο καιρό χωρίς δουλεία;
  Ο αξιολογητής μπορεί από το βιογραφικό να διαπιστώσει αυτό το γεγονός που προκαλεί αρνητική εντύπωση. Ο υποψήφιος μπορεί να αντιστρέψει την κατάσταση απαντώντας ότι αυτό έγινε ¨διότι το ζητούμενο για εμένα δεν είναι ένας καλός μισθός ή μια τυχαία επιχείρηση αφού τέτοια μου προσφέρθηκαν πολλά όλο αυτό το διάστημα και εγώ τα απέρριψα. Αντίθετα, ως επαγγελματίας θέλω να εργαστώ σε μία καλή επιχείρηση που μου ταιριάζει. Είμαι βέβαιος ότι η δική σας επιχείρηση είναι η ιδανική σε σχέση με τα προσόντα, τις γνώσεις και τις φιλοδοξίες μου

  Τι αναζητάτε από την μελλοντική εργασία σας;
  Ο υποψήφιος μπορεί να απαντήσει ότι αναζητάει μια εταιρεία στα πλαίσια της οποίας θα εξελιχθεί επαγγελματικά, θα πετύχει τους στόχους του και θα καταφέρει όσο το δυνατόν περισσότερα.

  Πώς ονειρεύεστε να είστε μετά από πέντε χρόνια;
  Με την απάντηση του ο υποψήφιος πρέπει να φανερώσει σαφείς στόχους καριέρας, να δείξει ότι είναι φιλόδοξος και θέλει να πετύχει σε αυτή την εταιρεία. Πρέπει όμως να αποφύγει να εκφράσει υπερβολικές φιλοδοξίες του τύπου ¨θέλω να φθάσω στην κορυφή της ιεραρχίας !
  Μπορεί να πει ότι στόχος του στο διάστημα των 5 ετών είναι να είναι ένας σωστός & επιτυχημένος επαγγελματίας που έχει αξιοποιήσει κατάλληλα την εμπειρία, και τις γνώσεις του αναλαμβάνοντας υπευθυνότητες σε διαφορετικούς τομείς δράσης μέσα στην εταιρεία.

  Εργάζεστε αποδοτικά κάτω από πίεση ή αντίξοες συνθήκες;
  Η απάντηση του υποψηφίου μπορεί να είναι ότι ¨ναι, εργάζομαι αποδοτικά και η πίεση έχει πολλές φορές λειτουργήσει θετικά γιατί παρακινούμε να καταβάλω περισσότερες προσπάθειες. Όμως, πιστεύω στην καλή οργάνωση, στον προγραμματισμό και τη σωστή διοίκηση προκειμένου να αποφεύγονται καταστάσεις πανικού¨. Ο υποψήφιος επίσης, μπορεί να ενισχύσει τη θέση του αναφέροντας πραγματικά γεγονότα που δείχνουν ότι λειτούργησε αποδοτικά παρά την πίεση χρόνου ή συνθηκών, σε προηγούμενη εργασία του.

  Είστε διατεθειμένος να εργαστείτε όπου σας ζητήσει η εταιρεία;
  Απαιτείται ειλικρινής απάντηση. Εάν θεωρεί πολύ σημαντική τη θέση και οι συνθήκες του το επιτρέπουν, πρέπει να απαντήσει καταφατικά. Εάν όχι, μπορεί να ζητήσει πίστωση χρόνου ώστε να το σκεφτεί καλύτερα και να δώσει μια απάντηση που δεν θα αλλάξει αργότερα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το που, πότε και πως.

  Είστε διατεθειμένος να εργάζεστε με απαιτητικό ωράριο;
  Η απάντηση πρέπει να είναι διπλωματική γιατί συνδέεται με την επιθυμία του υποψηφίου να αφοσιωθεί στην εργασία και να εργαστεί αποδοτικά. Μια κατάλληλη απάντηση μπορεί να είναι ¨Έχω πολύ διάθεση για δουλειά και επιθυμία μου είναι να δουλεύω αποδοτικά. Εάν αυτό απαιτεί περισσότερες ώρες εργασίας είμαι διατεθειμένος να το κάνω χωρίς κανένα πρόβλημα¨
  Επίσης, εάν το επιτρέπει η περίσταση μπορεί να προσθέσει ότι ¨Όμως, οι πολλές και εξαντλητικές ώρες εργασίας δεν βοηθούν τον εργαζόμενο να έχει οπωσδήποτε θετική απόδοση, ενώ το να μπορείς να εργάζεσαι αποτελεσματικά μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά όρια τον βοηθάει¨.

  Τι παραπάνω μπορείτε να κάνετε εσείς στη θέση αυτή από κάποιον άλλο;
  Αυτή είναι μια από τις δυσκολότερες ερωτήσεις & η απάντηση πρέπει να είναι άμεση, σύντομη και περιεκτική. Ο υποψήφιος πρέπει να απαντήσει ανάλογα με το τι πιστεύει ή τι ξέρει ότι ζητά η εταιρεία από το πρόσωπο που θα καλύψει αυτή τη θέση. Μπορεί να προβάλει κάποια πλεονεκτήματα του χαρακτήρα του και κάποιες ικανότητες στις οποίες θεωρεί ότι πλεονεκτεί έναντι των άλλων εξαιτίας των σπουδών ή της επαγγελματικής του πείρας, αποφεύγοντας όμως να αναφερθεί σε στοιχεία που οι αξιολογητές έχουν ήδη διαβάσει στο βιογραφικό του σημείωμα.
  Έπειτα, μπορεί να πει ότι η σχέση αυτών που προσφέρει σε σύγκριση με τις απαιτήσεις που έχει είναι θετική για την εταιρεία και να ρωτήσει εάν αυτά ταιριάζουν με τις απαιτήσεις της επιχείρησης.

  Γιατί να σας προσλάβουμε;
  Πάλι ο υποψήφιος πρέπει να απαντήσει ανάλογα με το τι πιστεύει ή τι ξέρει ότι ζητά η εταιρεία. Μπορεί να δώσει μερικούς από τους εξής λόγους ¨γιατί έχω γνώσεις, εμπειρία, έχω σαφείς στόχους καριέρας, είμαι δραστήριος, φιλόδοξος, έχω ομαδική νοοτροπία ή επιθυμώ να επιτύχω σε μια εταιρεία που μου προσφέρει προοπτικές εξέλιξης κ.α.
  Ο υποψήφιος πρέπει να δείξει αυτοπεποίθηση αλλά να αποφύγει τις υπερβολές που μπορεί να φανούν ως ένδειξη αλαζονείας.

  Ποιες θα θέλατε να είναι οι αποδοχές σας;
  Την απάντηση θα καθορίσει η μικρή ή μεγαλύτερη επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου.
  Κάποιος που κάνει τα πρώτα του βήματα στο χώρο απαντώντας ότι στοχεύει σε ¨ένα ποσό ικανοποιητικό για τις γνώσεις που έχει¨ , στην ουσία ζητάει από τον αξιολογητή να κάνει η εταιρεία την κατάλληλη πρόταση.
  Όταν κάποιος έχει μεγαλύτερη εμπειρία μπορεί να πει ότι ζητάει ένα μισθό ¨ικανοποιητικό για τις γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτει¨ και να τονίσει ότι ¨οι αποδοχές του στην προηγούμενη εργασία ήταν... , ότι ενδιαφέρεται επίσης για τις συνθήκες εργασίας, για τις προοπτικές εξέλιξης της θέσης και για το κλίμα συνεργασίας μέσα στην εταιρεία¨.
  Τέλος, μπορεί να προσθέσει ότι ¨εάν η εταιρεία διαπιστώσει ότι τα προσόντα του ταιριάζουν με τις απαιτήσεις της, τότε είναι βέβαιο ότι η ίδια θα το αναγνωρίσει και θα του κάνει μια αμοιβαίως ικανοποιητική πρόταση¨.


  Χρήσιμες Συμβουλές
  Θα κοιτάω στα μάτια αυτόν που μιλάει !
  Θα τον ακούω προσεκτικά !
  Θα είμαι χαμογελαστός/ή και ήρεμος/η !
  Θα δείχνω ενθουσιασμό και ειλικρίνεια !
  Θα δίνω μια ζεστή και θετική εντύπωση!

περισσότερα άρθρα
 • Η σωστή ώρα για αλλαγή εργασίας

  Η απόφαση να αποχωρήσει ένας εργαζόμενος από μία εταιρία ή ένα κλάδο με δική του πρωτοβουλία, δεν είναι καθόλου εύκολη. Για να γίνει αυτό επιτυχώς, απαιτείται ενημέρωση, πολύ σκέψη & ωριμότητα...

  περισσότερα
 • Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος

  Ένα προσεγμένο Βιογραφικό σημείωμα χωρίζεται σε 4 μέρη: 1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Στο 1ο μέρος που αφορά τα στοιχεία της ταυτότητας του υποψηφίου αναφέρονται : Το όνομα   Το επώνυμο Η πλήρης διεύθυνση Το...

  περισσότερα
 • Τεστ Αξιολόγησης Προσωπικού - TestBiz.gr

  Το www.testbiz.gr είναι μοναδική αξιόπιστη και έγκυρη ιστοσελίδα ψυχομετρικής αξιολόγησης στην Ελλάδα. Το testΒiz.gr έχει κατασκευαστεί από Έλληνες ψυχολόγους προκειμένου να διαγιγνώσκει ικανότητες, χαρακτηριστικά προσωπικότητας και επαγγελματικές αξίες μέσω της...

  περισσότερα
 • Ερωτήσεις από τους υποψήφιους

  Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο υπεύθυνος αξιολόγησης με κατάλληλες ερωτήσεις πρέπει να διαμορφώσει μια εικόνα σχετικά με τον υποψήφιο. Όμως και ο υποψήφιος δικαιούται και πρέπει να κάνει ερωτήσεις...

  περισσότερα

Εργασία.gr

Τι θα βρείτε στο εργασία.gr

Αν ψάχνετε για εργασία, καταχωρήστε άμεσα και εύκολα το βιογραφικό σας και βρείτε την θέση εργασίας που σας ταιριάζει.

Αν είσαστε εργοδότης και ψάχνετε προσωπικό, αναρτήστε την αγγελία θέσης εργασίας και βρείτε τον κατάλληλο υποψήφιο μέσα από 15.000 και πλέον διαθέσιμα βιογραφικά.

Facebook